Parafia Jawornica

Reklama

Sakramenty

Małżeństwo

Drukuj PDF

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"

/KKK 1601/
Dokumenty wymagane aby uzyskać sakrament małżeństwa:
 • aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,

 • dowody osobiste,

 • ostatnie świadectwo katechizacji,

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałż. (nauki przedślubne)

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Kapłaństwo

Drukuj PDF

"Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej"

/KKK 1536/

Namaszczenie chorych

Drukuj PDF

"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"

/KKK 1499/

Sakrament POJEDNANIA I POKUTY

Drukuj PDF

"Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą"

/KKK 1422/

Eucharystia

Drukuj PDF

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego"

/KKK 1324/

Bierzmowanie

Drukuj PDF

"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"

/KKK 1285/
Wykaz dokumentów potrzebnych od uzyskania sakramentu bierzmowania:
 • metryka chrztu,

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej,

 • zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania w parafii.

Chrzest

Drukuj PDF

"Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów"

/KKK 1213/

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentu chrztu:

 • akt urodzenia dziecka (odpis),

 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,

 • dane o rodzicach chrzestnych,

 • zaświadczenie z parafii zam. rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.