Parafia Jawornica

Reklama

Małżeństwo

Drukuj PDF

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"

/KKK 1601/
Dokumenty wymagane aby uzyskać sakrament małżeństwa:
  • aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,

  • dowody osobiste,

  • ostatnie świadectwo katechizacji,

  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałż. (nauki przedślubne)

  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.