WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Parafia Jawornica

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Szczęść Boże.
Przesyłam informacje na temat Gliwickiej Pielgrzymki i gorąco proszę o ogłoszenie jej w parafii.

W tym roku  w dniach 18 - 21.08.2021r. odbywać się  będzie nasza XXIX Diecezjalna a już 375 Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę - pod hasłem: „Podporo rodzin – módl się za nami”.
W pielgrzymce może wziąć udział 300 osób. Nie wlicza się w to osób zaszczepionych.
 Ze względu na limit miejsc pielgrzymka zostanie podzielona na trzy mniejsze, które spotkają się dopiero na Jasnej Górze.
Na pielgrzymkę może iść każdy kto pragnie podjąć pątniczy trud i komu zdrowie na to pozwala (nie ma zeszłorocznych ograniczeń wiekowych).  Nie jest to sztafeta i można spać albo we własnych namiotach albo w szkołach.

Zapisy tylko internetowo przez stronę www.gliwicka.com – można pomóc starszym i zapisać ich na komputerze np. w kancelarii.
W miarę możliwości prosiłbym tez o udostępnienie adresu internetowego strony www.gliwicka.com na stronach parafialnych czy też w mediach społecznościowych.
 
Uwaga! Zapisy trwają tylko do 13 sierpnia.
Pozdrawiam.
W razie pytań proszę pisać lub dzwonić.
Ks. Adam Jasiurkowski
Tel. 501 964 739
 
 

BISKUP GLIWICKI

Gliwice, dnia 15 czerwca 2021 roku
Nr 1020/21/A

ODWOŁANIE RESKRYPTU DYSPENSY
od obowiązku niedzielnego i świątecznego udziału we Mszy świętej
 
W związku ze znaczącym złagodzeniem obostrzeń państwowych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 roku) związanych z pandemią COVID-19 i mając na względzie ustalenia biskupów podjęte na 389. Zabraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 11-12 czerwca 2021 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, niniejszym odwołuję dyspensę z dnia 30 maja 2020 roku, zwalniającą wiernych Diecezji Gliwickiej oraz innych wiernych przebywających na terenie Diecezji Gliwickiej będących w wieku starszym, z objawami infekcji i tych, którzy czują obawę przed zarażeniem od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej. Niniejsze odwołanie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2021 roku.
Jednocześnie przypominam, że osoby, które z ważnej przyczyny – w konkretnej jednostkowej sytuacji (np. choroba, opieka nad chorą osobą lub dzieckiem itp.) – nie są w stanie wziąć udziału w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej z przyczyn fizycznych (tzw. Absolutna niezdolność, np. dolegliwości zdrowotne związane z zaawansowanym wiekiem) lub moralnych (tzw. moralna niezdolność, np. poważny lęk przed zarażeniem SARS-CoV-2), są z natury rzeczy wolne od tego obowiązku, dopóki trwa owa ważna przyczyna lub wspomniana konkretna jednostkowa sytuacja. W takim jednak wypadku, zgodnie z kan. 1248 § 2 KPK, niech zechcą poświęcić odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie.


+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki
Ks. Sebastian Wiśniewski
Kanclerz
 
 
 
 
 


Komunikat – osocze

Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa […]”.
Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na Apel serdecznie dziękujemy.NUMER KONTA BANKOWEGO NASZEJ PARAFII

Na prośbę Parafian – numer konta:Parafia Rzymsko – Katolicka św. Stanisława B.M.
42 – 700 Lubliniec, Jawornica ul. Ks. Misia 2

Nr rachunku: 13 8288 0004 2000 0016 5002 0002 - konto inwestycyjne
Nr rachunku: 81 8288 0004 5000 0016 5002 0001 - konto parafialne
z dopiskiem "ofiara na cele kultu religijnego”

 Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za złożone ofiary.


Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika


kościół rzymskokatolicki w dekanacie Lubliniec, diecezji gliwickiej.
Znajduje się na granicy Lublińca i wsi Jawornica, jednak administracyjnie należy do Jawornicy w gminie Kochanowice.

Historia
Jawornica stanowiła dawniej część parafii św. Mikołaja w Lublińcu. Z powodu znacznego oddalenia miejscowości od kościoła parafialnego w Lublińcu oraz rozbudowy Jawornicy, jej mieszkańcy, a przede wszystkim proboszcz w Lublińcu, czynili starania o zezwolenie na budowę nowego kościoła.
W czerwcu 1977 r. uzyskano odpowiednią zgodę i wiosną 1978 r. przystąpiono do prac budowlanych. 25 czerwca 1980 r. dekretem Biskupa Katowickiego erygowano w Lublińcu przy ul. Misia nową parafię św. Stanisława Biskupa iMęczennika.
Dwa tygodnie później, 6 lipca 1980 r. zginął przy budowie budowniczy kościoła, proboszcz parafii św. Mikołaja, ks. dziekan Paweł Miś.
Poświęcenia nowo zbudowanego kościoła dokonano 12 października 1980 r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego